Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Shaya Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Shaya”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Toplanan Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep

Shaya olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; Starbucks Mobil Uygulama’ya (“Mobil Uygulama”) kaydolan kullanıcıların kayıt işlemleri esnasında ve kullanımı süresince Mobil Uygulama üzerinden, ad-soyad ve iletişim bilgilerini, T.C. kimlik numarasını, doğum tarihini, şifreli olarak Starbucks kart numarasını (Ör: 1234********1234), iletişim izin bilgisini, Starbucks mobil uygulama üzerinden yapmış olduğu alışverişe ait ürün, adet, tutar, mağaza, zaman bilgilerini, Mobil Uygulama üzerinden yapılan alışveriş bakiye işlemlerini, kazanılan yıldızlara ilişkin bilgileri mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişişel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. maddesi e bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”na ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

Shaya olarak Mobil Uygulama kullanıcılarının kimliklerinin ayırt edilebilmesi, Mobil Uygulama’nın yükleme, ödeme, sadakat programlarına katılım, üyelik işlemleri ve kişiye özel fırsatlar gibi fonksiyonlarının çalışması ve yıldız avantaj programlarının ve kampanyaların yürütülmesi, Mobil Uygulama kullanıcılarının markamız hizmetlerinden faydalanabilmesi, sizinle elektronik iletişim kurabilmemiz için bize onay vermiş olmanız halinde kampanyalarımız hakkında iletişim kurulması, öneri ve şikayetlerinizin kayıt altına alınması, yüksek hizmet standartlarının oluşturulması ve yürütülmesi, kampanya ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Mobil Uygulama aracılığı ile araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama ve bunlarla sınırlı olmaksızın fırsatlar ve hizmetler sunulması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlediğimizi bilginize sunarız.

Bu kapsamda; Mobil Uygulama’ya sağladığınız kişisel verilerinizi kaydettiğimizi, sakladığımızı, depoladığımızı, gerekmesi halinde güncellediğimizi, periyodik olarak kontrol edebileceğimizi, sınıflandırabileceğimizi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edebileceğimizi, tedarikçilerle paylaşabileceğimizi, Mobil Uygulama’nın çalışabilmesi için Shaya’nın birlikte çalıştığı  hizmet aldığımız özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşabileceğimizi, devredebileceğimizi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Aşağıda sayılan fonksiyonların teknik atyapılarınının farklı tedarikçiler tarafından sağlanması sebebiyle; açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerinizi, yurt içinde ve yurt dışında, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile diğer otoriteler ile paylaşabileceğimizi bilginize sunarız.

Üçüncü kişiler tarafından desteklenen Mobil Uygulama fonksiyonlarını aşağıdan takip edebilirsiniz:

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımızı ekten takip edebilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Shaya ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Mobil Uygulama aracılığıyla toplanan verilerinizin silinmesini ya da kişisel verilerinizin 3. maddede sayılan kişilerle paylaşımına son verilmesini talep etmeniz halinde, Mobil Uygulama aracılığıyla size hizmet verme imkanımız kalmayacağından, Mobil Uygulama kapsamındaki hesabınız yasal süresi içerisinde şirketimiz ve iş ortakları tarafından silinecektir. Bu durumda, silinme tarihinde varsa Mobil Uygulama’daki mevcut bakiyeniz, hesap bilgilerinizi tarafımıza iletmeniz halinde, tarafınıza iade edilecektir.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan:

Shaya Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis no:

0769031011600554

E-mail adresi:

infostarbucks-tr@alshaya.com

Posta adresi

Saray Mh. Site Yolu Sk. No:5 Anel Plaza Zemin Kat 34768 Ümraniye İstanbul

EK: STARBUCKS MOBİL UYGULAMA KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN LİSTESİ

Akbank T.A.Ş.

Alshaya Real Estate Co. W.L.L.

Alshaya Trading Co. W.L.L.

Amazon Web Services Inc.

Clt Internet Reklam Dan.Hiz.Ve Tic.Ltd.Şti.

Dareen International Co. LLC

DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Digitouch Dijital Pazarlama Ve Medya A.Ş

Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Tica.ve San. A.Ş.

Innthebox Yazılım Pazarlama A.Ş.

Inomera Arge ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Kolej Prodüksiyon Org. Dan. İle.ve Tan.Tic. Ltd. Şti.

M.H. Alshaya Co. LLC.

M.H.Alshaya Co.W.L.L.

MasterCard Europe S.A.

Medyaevi Iletişim Danişmanliği Ve Uygulamari Ticaret A.Ş.

Muse Görsel Sanatlar A.Ş.

ODC İş Çözümleri Danışmanlık Tic. A.Ş.

Protel A.Ş.

Proximity İstanbul Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Retail International Co. WLL

Retter Yazılım Tasarım Donanım Dan.Tic.Ltd.Şti.

Ses Data  İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Shaya Mağazacılık A.Ş.

The Rocket Science Group LLC

Tribal Worlwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş

Ünite İletişim ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.


Doküman versiyonu: 3.0